Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς επι τη εισόδω αυτών: εκφωνηθείς την 30ην Ιανουαρίου 1966 είς την αίθουσα τελετών του εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς επι τη εισόδω αυτών: εκφωνηθείς την 30ην Ιανουαρίου 1966 είς την αίθουσα τελετών του εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Δαμασκηνίδης, Αντώνιος

Book


Ελληνική γλώσσα

2016-10-17T14:15:05Z
1966


Ανωτάτη Σολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.