Μερικές απόψεις της οικονομικής πολιτικής των πρώτων κυβερνήσεων μετά την επανάσταση του 1821

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Μερικές απόψεις της οικονομικής πολιτικής των πρώτων κυβερνήσεων μετά την επανάσταση του 1821

Μακρής, Γεώργιος

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Χατζηπροκοπίου, Μιχαήλ

Προτάσσεται εισήγηση του Πρυτάνεως κ. Μιχαήλ Χατζηπροκοπίου
Λόγος εκφωνηθείς την 23η Μαρτίου 1984 εις την αίθουσα τελετών της Σχολής
Γεωργίου Μακρή, Λέκτορα Α.Β.Σ.Θ.

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

2006-02-06T08:04:03Z
1984-03-23


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.