δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)
Ήθος και λεβεντιά του 1940

Ξηροτύρης, Ιω. Ν.

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ιω. Ν. Ξηροτύρη ομοτίμου καθηγητού της Κοινωνιολογίας εν τη Α.Β.Σ.Θ.
Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς εις την αίθουσαν τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 27.10.72

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

1973
2006-03-03T06:09:10Z
1972-10-27


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.