Πίστις και φιλοπατρία: σύμβολα των εθνικών αγώνων μας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Πίστις και φιλοπατρία: σύμβολα των εθνικών αγώνων μας

Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου, Διδώ

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Λόγος εκφωνηθείς την 28ην Οκτωβρίου 1970 εν τη αιθούση των τελετών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Υπό Διδούς Στεφανοπούλου-Μανωλκίδου, καθηγητού της Εμπορευματολογίας

Πανηγυρικός Λόγος
Text

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

1970-10-28
2006-07-13T06:53:58Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.