Η προσφορά αποταμιεύσεως του νοικοκυριού εντός στασίμου οικονομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η προσφορά αποταμιεύσεως του νοικοκυριού εντός στασίμου οικονομίας

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Εναρκτήριον μάθημα εν τη αιθούση τελετών της Α.Β.Σ.Θ. την 11ην Νοεμβρίου 1971
Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, τακτικής καθηγήτριας της Οικονομικής Αναλύσεως της Α.Β.Σ.Θ.

Text
Ομιλία


Ελληνική γλώσσα

2006-07-18T08:55:18Z
1972


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.