Κατευθύνσεις και πραγματοποιήσεις εις τον οικονομικόν τομέα κατά την πρώτην τριακονταετίαν από της συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Κατευθύνσεις και πραγματοποιήσεις εις τον οικονομικόν τομέα κατά την πρώτην τριακονταετίαν από της συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους

Χολέβας, Ιωάννης Κ.

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Εκτύπωσις Ν. Νικολαΐδη, Θεσσαλονίκη
υπό Ιωάννου Κ. Χολέβα, τακτικού καθηγητού της Α.Β.Σ.Θ.
Λόγος εκφωνηθείς την 24ην Μαρτίου 1968 εις την μεγάλην αίθουσαν του Ε.Β.Ε.Θ.

Πανηγυρικός Λόγος
Text


Ελληνική γλώσσα

2006-07-20T11:07:23Z
1968


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.