Ναυτιλιακή επιχείρησις και ναυτιλιακή πολιτική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1971 (EL)
Εισήγησις του Καθηγητού κ. Ιωάννου Κ. Χολέβα, τ. Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας γενομένη εις το Β' Παμφοιτητικόν Οικονομικόν Σεμινάριον, εν Θεσ/νίκη εις την Αίθουσαν Τελετών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης την 31ην Μαρτίου 1971
Ναυτιλιακή επιχείρησις και ναυτιλιακή πολιτική

Χολέβας, Ιωάννης Κ.

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ιωάννου Κ. Χολέβα, τακτικού καθηγητού της Ναυτιλιακής Οικονομίας και Πολιτικής εις την Ανωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Πειραιώς
Ανάτυπον εκ του τόμου των εισηγήσεων του Β' Παμφοιτητικού οικονομικού σεμιναρίου

Εισήγηση συνεδρίου
Text


Ελληνική γλώσσα

2006-07-27T05:08:13Z
1971-03-31


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.