Γιώργος Αντωνίου, Σπύρος Κοσμίδης, Ηλίας Ντίνας, Λέον Σαλτιέλ, Αντι-σημιτισμός στην Ελλάδα σήμερα. Εκφάνσεις, Αίτια και Αντιμετώπιση του Φαινομένου, Heinrich Böll Stiftung, Θεσσαλονίκη 2017, 48 σελ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓιώργος Αντωνίου, Σπύρος Κοσμίδης, Ηλίας Ντίνας, Λέον Σαλτιέλ, Αντι-σημιτισμός στην Ελλάδα σήμερα. Εκφάνσεις, Αίτια και Αντιμετώπιση του Φαινομένου, Heinrich Böll Stiftung, Θεσσαλονίκη 2017, 48 σελ. (EL)

Katsoulis, Ilias

Βιβλιοκριτική (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτική Κοινωνιολογία (EL)


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2018-01-09


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 36 (2017): ; 191-195 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 36 (2017): ; 191-195 (EN)

Copyright (c) 2018 Ilias Katsoulis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.