Τι γίνεται στους χώρους εργασίας; Η επιδημία αυτοκτονιών στη Γαλλία: η κοινωνιολογία της αυτοκτονίας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Τι γίνεται στους χώρους εργασίας; Η επιδημία αυτοκτονιών στη Γαλλία: η κοινωνιολογία της αυτοκτονίας (EL)

Πετράκη, Γεωργία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνιολογία (EL)

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EL)
Scientific Society for Social Cohesion and Development (EN)

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (EN)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Vol 4, No 2 (2009); 217-222 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol 4, No 2 (2009); 217-222 (EN)

Copyright (c) 2016 Γεωργία Πετράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.