Τι γίνεται στους χώρους εργασίας; Η επιδημία αυτοκτονιών στη Γαλλία: η κοινωνιολογία της αυτοκτονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Τι γίνεται στους χώρους εργασίας; Η επιδημία αυτοκτονιών στη Γαλλία: η κοινωνιολογία της αυτοκτονίας (EL)

Πετράκη, Γεωργία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 4 Αρ. 2 (2009): Έμφυλες διαστάσεις των δημόσιων πολιτικών; 217-222 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 4 No. 2 (2009): The gender dimension of public policies; 217-222 (EN)

Copyright (c) 2016 Γεωργία Πετράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.