Τιμητικό Δίπλωμα στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Τιμητικό Δίπλωμα στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη (EL)

[Όνομα], [Χωρίς]

[Δεν υπάρχει περίληψη] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνικές Επιστήμες (EL)

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EL)
Scientific Society for Social Cohesion and Development (EN)

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (EN)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Vol 5, No 2 (2010); 185-186 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol 5, No 2 (2010); 185-186 (EN)

Copyright (c) 2016 [Χωρίς] [Όνομα] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.