Τιμητικό Δίπλωμα στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Τιμητικό Δίπλωμα στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη (EL)

[Όνομα], [Χωρίς]

[Δεν υπάρχει περίληψη] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 5 Αρ. 2 (2010); 185-186 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 5 No. 2 (2010); 185-186 (EN)

Copyright (c) 2016 [Χωρίς] [Όνομα] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.