δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Συνέντευξη

Θέμελης, Νίκος (1947-2011) (EL)

Ερωτών σε συνέντευξη: Γουδέλη, Νίνα (EL)
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)
Παραλήπτης: Γουδέλη, Νίνα (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Συνέντευξη
Κείμενο

δημοσιογράφος
Επικοινωνία και μόρφωση
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Νόμισμα
Απασχόληση και εργασία
Δημοκρατία
Κοινωνικός διάλογος
Επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της επικοινωνίας
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
χρήμα
κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική ομάδα
Βουλευτής
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992-10-15

A1S4_ArthOmiSyn_F5Τ24

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.