Η Ενότης του αντιστασιακού αγώνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)
Η Ενότης του αντιστασιακού αγώνος (EL)

Σαρτζετάκης, Χρήστος (EL)
Sartzetakis, Christos (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
ΠΑΜ (EL)
Πολιτική κατάσταση (EL)
Πολιτική ομάδα (EL)
Δημόσια ασφάλεια (EL)
ΠΑΚ (EL)
Εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα (EL)
Πολιτική ιδεολογία (EL)
Στρατιωτικό καθεστώς (EL)
Δικτατορία (EL)
Public safety (EN)
Military regime (EN)
National liberation movement (EN)
Political ideology (EN)
Political group (EN)
Dictatorship (EN)
Politics (EN)
PAK (EN)
Political situation (EN)
PAM (EN)


Ελληνική γλώσσα

1970-11-08

A1S2_All_F2T76

1969-1973 Αλληλογραφία (EL)
1969-1973 Correspondence (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.