Κάρτα από ταξίδι στη Δανία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1971 (EL)
Κάρτα από ταξίδι στη Δανία (EL)

Λαμπρόπουλος, Οδυσσέας (EL)
Lampropoulos, Odysseas (EN)

Παραλήπτης: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Recipient of letters: Simitis, Costas (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Κάρτα

Πολιτική ζωή (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Ταξίδι (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Τηλεπικοινωνία (EL)
Μέλος πολιτικής οργάνωσης (EL)
Political militant (EN)
Travel (EN)
Social questions (EN)
Politics (EN)
Telecommunications (EN)
Education and communications (EN)


Ελληνική γλώσσα

1971-10-31

Α1Σ2Υ62Φ1Τ139

1969-1973 Αλληλογραφία (EL)
1969-1973 Correspondence (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.