Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα : Εισήγηση του Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου, Κ. Σημίτη, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, 11-12.4.94

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα : Εισήγηση του Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου, Κ. Σημίτη, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, 11-12.4.94 (EL)

Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Simitis, Costas (EN)

Διοργανωτής συνάντησης: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EL)
Organiser of meeting: European Union. European Commission (EN)

Ομιλία
Κείμενο

Πνευματική ιδιοκτησία (EL)
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)
Γεωγραφία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (EL)
Σχέδια και υποδείγματα (EL)
Βιομηχανική ιδιοκτησία (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Geography (EN)
Industrial property (EN)
Designs and models (EN)
European Union (EN)
Production, technology and research (EN)
Intellectual property (EN)
Patent (EN)
EU Council Presidency (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994-04

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ2

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.