δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Πρόγραμμα Ποιότητας Ζωής (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Μεταφορές (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Πολιτισμός (EL)
Δημόσιο κτηματολόγιο (EL)
Δίκαιο (EL)
Περιβάλλον (EL)
Αθλητισμός (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Δασική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Μέσο επικοινωνίας (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Law (EN)
Environmental policy (EN)
Education policy (EN)
Land register (EN)
Education and communications (EN)
Means of communication (EN)
Social policy (EN)
Sport (EN)
Health policy (EN)
Social questions (EN)
Forestry policy (EN)
Civilisation (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Transport (EN)


Ελληνική γλώσσα

1997

A1S5_GraSxe_F1Τ36

1996-2004 Γραφείο Σχεδιασμού (EL)
1996-2004 Planning Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.