Εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Εγκατάσταση του νέου Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. (1947-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινωνικά θέματα
Διοικητικό συμβούλιο
ΕΚΚΕ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993-11

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ30

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.