Ομιλία για τις εκλογές της 22ας Μαρτίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Ομιλία για τις εκλογές της 22ας Μαρτίου (EL)

Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Κρίση των Ιμίων (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Αντιπολίτευση (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Νέα Δημοκρατία (EL)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EL)
Πανεπιστήμιο (EL)
Συνταξιούχος (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Εκπαιδευτικό ίδρυμα (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Εισόδημα (EL)
Εμπορική επιχείρηση (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Ψηφοφορία (EL)
Αναπτυξιακό πρόγραμμα (EL)
Αριστερά (EL)
Νέος (EL)
Στρατός (EL)
Ελεύθερη αγορά (EL)
Πολιτιστική κληρονομιά (EL)
Πολιτισμός (EL)
Αγρότης (EL)
Κεντροαριστερά (EL)
Περιβάλλον (EL)
Οικονομική ύφεση (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Εκλογές (EL)
Δημοκρατία (EL)
Διεθνής οικονομία (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
Οικονομική κατάσταση (EL)
Περιφερειοποίηση (EL)
Κοινωνικό δίκαιο (EL)
Ελευθέριο επάγγελμα (EL)
Παιδεία (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Πολιτική ιδεολογία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Κυβέρνηση (EL)
Επένδυση (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Labour force (EN)
Development plan (EN)
International relations (EN)
Political ideology (EN)
Income (EN)
World economy (EN)
Business and competition (EN)
Cultural heritage (EN)
Education and communications (EN)
Liberal profession (EN)
Public sector (EN)
Social legislation (EN)
Retired person (EN)
Inflation (EN)
Social questions (EN)
Education (EN)
Young person (EN)
Regionalisation (EN)
PASOK (EN)
Armed forces (EN)
New Democracy (Greece) (EN)
Employment and working conditions (EN)
Small and medium-sized enterprises (EN)
Distribution business (EN)
Economic recession (EN)
Economics (EN)
Political opposition (EN)
Vote (EN)
Political left (EN)
Government (EN)
Finance (EN)
Centre-left politics (EN)
Economic situation (EN)
Kardak Crisis (EN)
Election (EN)
Educational institution (EN)
University (EN)
European Union (EN)
Civilisation (EN)
Democracy (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Open market (EN)
Farmer (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Investment (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996

A1S5_EklYli_F2Τ3

1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.