δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
ΠΑΣΟΚ

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

ψήφος
αλληλεγγύη
Επικοινωνία και μόρφωση
Αντιπολίτευση
Απασχόληση και εργασία
Πανεπιστήμιο
Πολιτική ζωή
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
σχολείο
κοινωνική συνοχή
Νέος
Στρατός
Ελεύθερη αγορά
Πολιτιστική κληρονομιά
Κεντροαριστερά
Εκπαίδευση
ένοπλες δυνάμεις
Περιβάλλον
Δημόσια επιχείρηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφερειοποίηση
ελεύθερο επάγγελμα
δημόσιος τομέας
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Πολιτική ιδεολογία
Κρίση των Ιμίων
Νέα Δημοκρατία
παγκόσμια οικονομία
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συνταξιούχος
Οικονομική ζωή
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Εργατικό δυναμικό
Εισόδημα
περιφερειακή αποκέντρωση
Εμπορική επιχείρηση
εργαζόμενος
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Πληθωρισμός
Ψηφοφορία
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Αριστερά
Πολιτισμός
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Αγρότης
Οικονομική ύφεση
Εκλογές
Δημοκρατία
Διεθνής οικονομία
ΠΑΣΟΚ
Οικονομική κατάσταση
Κοινωνικό δίκαιο
Ελευθέριο επάγγελμα
οικονομική κρίση
Δημοσιονομικά
Κυβέρνηση
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


1996 Εκλογές- Υλικό (EL)
1996 Elections- Material (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.