Μετά το Maastricht: Ο δρόμος της Ελλάδας προς το 2000

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Μετά το Maastricht: Ο δρόμος της Ελλάδας προς το 2000

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Διοργανωτής συνάντησης: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (EL)

Ομιλία
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφία
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993-07-28

A1S4_ArthOmiSyn_F6Τ45

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.