Προγραμματικές Δηλώσεις Κυβέρνησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Προγραμματικές Δηλώσεις Κυβέρνησης (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Ανακοίνωση
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Πολιτισμός (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Βιομηχανία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Μακροοικονομία (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανταγωνισμός (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Economics (EN)
Competition (EN)
Finance (EN)
International relations (EN)
Business and competition (EN)
Social security (EN)
Economic policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Industry (EN)
Gross national product (EN)
Inflation (EN)
Health policy (EN)
European Union (EN)
Social questions (EN)
Civilisation (EN)
Foreign policy (EN)
Budget policy (EN)
Budget (EN)
Macroeconomics (EN)
Industrial policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1996-10-10

A1S5_OikPol_F2T28

1996-1997 Οικονομική πολιτική (EL)
1996-1997 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.