δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Ζάππειο

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Αγροτικός πληθυσμός
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
κοινωνική προστασία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κράτος προνοίας
Δημόσια διοίκηση
Πολιτική ζωή
Ποιότητα ζωής
Δικαιοσύνη
υγεία
Βαλκάνια
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ύπαιθρος
κοινωνική πρόνοια
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
κοινωνική συνοχή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.