Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Ephemera (EN)

1997 (EN)
Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου

χ.ο. (EL)

Πρόγραμμα
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εθνικός προγραμματισμός
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Οικονομική ζωή
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
νομοθετικό έργο
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Αιγαίου
Νομοθετική διαδικασία
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1997-06


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)