Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου

χ.ο. (EL)

Πρόγραμμα
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Εθνικός προγραμματισμός
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Οικονομική ζωή
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
νομοθετικό έργο
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Αιγαίου
Νομοθετική διαδικασία
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1997-06


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.