Σχειτκά με τις δαπάνες στον τομέα της υγείας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1999 (EN)
Σχειτκά με τις δαπάνες στον τομέα της υγείας

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική για την υγεία
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κοινωνική ασφάλιση
Φαρμακοβιομηχανία
νοσοκομείο
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΟΓΑ
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά
Δαπάνη
ΙΚΑ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1999


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)