Σχειτκά με τις δαπάνες στον τομέα της υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Σχειτκά με τις δαπάνες στον τομέα της υγείας

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική για την υγεία
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κοινωνική ασφάλιση
Φαρμακοβιομηχανία
νοσοκομείο
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΟΓΑ
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά
Δαπάνη
ΙΚΑ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.