Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2001 (EN)
Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)
Greece. Ministry of Labour and Social Insurance (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική (EL)
Κοινωνικά προβλήματα (EL)
Γεωγραφία (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανεργία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Labour force (EN)
Finance (EN)
Elderly person (EN)
Social security (EN)
Economic policy (EN)
Population policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Unemployment (EN)
Gross national product (EN)
Social problem (EN)
Social questions (EN)
Politics (EN)
Budget policy (EN)
Employment and working conditions (EN)
Public expenditure (EN)


Greek

2001-04

A1S5_KoiAsf_F1T42

1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)