Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2001 (EN)
Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική
Κοινωνικά προβλήματα
Γεωγραφία
Κοινωνική ασφάλιση
Απασχόληση και εργασία
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Εργατικό δυναμικό
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Δημόσια δαπάνη
Ηλικιωμένος
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2001-04


1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)