Κοινωνική και πολιτική ταυτότητα του Έλληνα : Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Κοινωνική και πολιτική ταυτότητα του Έλληνα : Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού

Prognosis (Εταιρεία έρευνας αγοράς) (EL)

Έρευνα
Κείμενο

Πολιτική ζωή
επικοινωνία
Επικοινωνία και μόρφωση
μέσο μαζικής ενημέρωσης
Πολιτικά κόμματα
Πολιτική της επικοινωνίας
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Κοινωνικά θέματα
Κοινωνία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-06

A1S4_ArthOmiSyn_F7Τ50

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.