Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την πορεία προς τον 21ο αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την πορεία προς τον 21ο αιώνα

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική
Επικοινωνία και μόρφωση
Περιβαλλοντική πολιτική
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Τουρισμός
Εξωτερική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινωνική πολιτική
Μέσο επικοινωνίας
Ενεργειακή πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
Αμυντική πολιτική
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Αγορά
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.