δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Προγραμματικές δηλώσεις

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Ομιλία
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Πολιτική απασχόλησης
Ένδεια
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
φτώχεια
Αναθεώρηση του συντάγματος
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κυπριακό πρόβλημα
Κοινωνική πολιτική
Ανταγωνιστικότητα
Παραγωγικότητα
Εκπαιδευτική πολιτική
Πολιτική για την υγεία
Πολιτισμός
Γεωγραφία
Κοινωνική ασφάλιση
Αμυντική πολιτική
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Γ ΚΠΣ
Δημόσια διοίκηση
Ποιότητα ζωής
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Παιδεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-04-22


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.