δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Ειδικές Δεσμεύσεις

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Απασχόληση
Πολιτική απασχόλησης
Αγρότης
Απασχόληση και εργασία
Γ ΚΠΣ
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Δημοσιονομικά
Κοινωνική πολιτική
Πληθωρισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.