Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004: Βασικά σημεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004: Βασικά σημεία

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Αναθεώρηση του συντάγματος
Εξωτερική πολιτική
Αναπτυξιακή πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημόσια ασφάλεια
Κοινωνική πολιτική
Ανταγωνιστικότητα
Εκπαιδευτική πολιτική
Εκπαιδευτικό σύστημα
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Ποιότητα ζωής
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.