δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Τι Θέλουμε

Γιαννίτσης, Τάσος (1944-) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Αναθεώρηση του συντάγματος
Αναπτυξιακή πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφερειακή πολιτική
Κοινωνική πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση
Δημοκρατία
Ποιότητα ζωής
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά
Ορεινή περιοχή
Παγκοσμιοποίηση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.