δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Autumn 2001: Economic Forecasts 2001-2003 (EN)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Recipient of letters: Hardouvelis, Gikas (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης (EL)
Γεωγραφία (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Οικονομικός δείκτης (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Ανεργία (EL)
Οικονομική ανάλυση (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Economic analysis (EN)
Finance (EN)
Labour market (EN)
Economic policy (EN)
Unemployment (EN)
Economic indicator (EN)
Economic development (EN)
Gross national product (EN)
European Union (EN)
Budget policy (EN)
Budget (EN)
Employment and working conditions (EN)
Employment policy (EN)


Αγγλική γλώσσα

2001-11-21

A1S5_OikGraPro_F6T1

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.