Η Κατανομή των Φορολογικών Βαρών: Το ΥΠΟΙΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τα σωστά στοιχεία και να εξηγήσει τις διαφορές τους με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η Κατανομή των Φορολογικών Βαρών: Το ΥΠΟΙΚΟ πρέπει να ξεκαθαρίσει τα σωστά στοιχεία και να εξηγήσει τις διαφορές τους με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Έμπορος (EL)
Δίκαιο (EL)
Αγρότης (EL)
Νομικό πρόσωπο (EL)
Μισθωτός (EL)
Συνταξιούχος (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Επιχείρηση (EL)
Φυσικό πρόσωπο (EL)
Ελευθέριο επάγγελμα (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Υπουργείο Οικονομικών (EL)
Βιοτέχνης (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Προϋπολογισμός (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Legal person (EN)
Fiscal policy (EN)
Law (EN)
Wage earner (EN)
Natural person (EN)
Finance (EN)
Business and competition (EN)
Ministry of Finance (EN)
Liberal profession (EN)
Trade (EN)
Retired person (EN)
Merchant (EN)
Social questions (EN)
Craftsman (EN)
Politics (EN)
Budget (EN)
Farmer (EN)
Type of business (EN)


Ελληνική γλώσσα

2002-11-25

A1S5_OikGraPro_F7T13

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.