Νέο κοινωνικό κράτος : Ανταπόκριση σε προεκλογικές ανακοινώσεις και δεσμεύσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)

Νέο κοινωνικό κράτος : Ανταπόκριση σε προεκλογικές ανακοινώσεις και δεσμεύσεις (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Θέμελης, Νίκος (EL)
Annotator: Themelis, Nikos (EN)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις
Παρουσίαση

Μετανάστης (EL)
Φυσική καταστροφή (EL)
Γυναίκα (EL)
Δίκαιο (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Παλιννόστηση (EL)
Συνταξιούχος (EL)
Ισότητα των φύλων (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Θέρμανση (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Επαγγελματική ένταξη (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας (EL)
Πολυμελής οικογένεια (EL)
Απομακρυσμένη περιοχή (EL)
Περιβάλλον (EL)
Κράτος προνοίας (EL)
Προεκλογική εκστρατεία (EL)
Ομογενείς (EL)
Πρόσφυγας (EL)
Έκπτωση φόρου (EL)
Φορολογικό δίκαιο (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
ΕΚΑΣ (EL)
Ανεργία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Ορεινή περιοχή (EL)
Peripheral region (EN)
Labour force (EN)
Law (EN)
Election campaign (EN)
Homogeneous (EN)
Elderly person (EN)
Refugee (EN)
Job access (EN)
Return migration (EN)
Industry (EN)
Large family (EN)
Retired person (EN)
Social questions (EN)
Employment and working conditions (EN)
Woman (EN)
Economics (EN)
Tax relief (EN)
Finance (EN)
Natural disaster (EN)
Gender equality (EN)
Unemployment (EN)
Migrant (EN)
Mountain region (EN)
Tax law (EN)
Heating (EN)
Welfare State (EN)
Integration into employment (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Social solidarity allowance for pensioners (EN)


Ελληνική γλώσσα

2001-04-19

A1S5_Apo_F8Τ3

1996-2004 Απολογισμοί (EL)
1996-2004 Reports (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.