Πορεία ανάπτυξης - Ισχυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας για το 1981

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)

Πορεία ανάπτυξης - Ισχυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας για το 1981 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις
Παρουσίαση

Ελλειμματικό ισοζύγιο (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Έλλειμμα του προϋπολογισμού (EL)
Εξαγωγές (EL)
Δημόσιο χρέος (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Νέα Δημοκρατία (EL)
Παραγωγικό αγαθό (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Έντοκο γραμμάτιο του δημοσίου (EL)
Ασφάλιση ανεργίας (EL)
Έμμεσος φόρος (EL)
ΦΠΑ (EL)
Σταθερότητα των τιμών (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Πληθωρισμός (EL)
Μισθός (EL)
Τόκος (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Βιομηχανική παραγωγή (EL)
Άμεσος φόρος (EL)
ΠΑΣΟΚ (EL)
ΟΓΑ (EL)
Φόρος κατανάλωσης (EL)
Παιδεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανεργία (EL)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Επένδυση (EL)
Industrial production (EN)
Public debt (EN)
Direct tax (EN)
VAT (EN)
Pay (EN)
Unemployment insurance (EN)
Gross domestic product (EN)
Education and communications (EN)
Industry (EN)
Interest (EN)
Gross national product (EN)
Intermediate goods (EN)
Trade (EN)
Health policy (EN)
Inflation (EN)
Price stability (EN)
Social questions (EN)
Education (EN)
Indirect tax (EN)
PASOK (EN)
Export (EN)
New Democracy (Greece) (EN)
Employment and working conditions (EN)
Economics (EN)
Health insurance (EN)
Treasury bill (EN)
Finance (EN)
Balance-of-payments deficit (EN)
OGA (EN)
Social security (EN)
Tax on consumption (EN)
Unemployment (EN)
European Union (EN)
Politics (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Budget deficit (EN)
Investment (EN)


Ελληνική γλώσσα

2000

A1S5_EklNDAnt_F2Τ45

ΥΠΕΘΟ, Εξαμηνιαία έκθεση, 1999 Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας OECD, Economic outlook, 1999
2000 Εκλογές- Νέα Δημοκρατία/ Αντικρούσεις (EL)
2000 Elections- New Democracy/ Rebuttals (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.