δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)

Οργανόγραμμα (EL)

Πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό στην υγεία και την κοινωνική πολιτική (EL)
Initiative for the modernization in health and social policy (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Οργανόγραμμα
Κείμενο

Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημόσια υγεία (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Social policy (EN)
Social questions (EN)
Public health (EN)


Ελληνική γλώσσα

2006

A1S6_All_F4Τ103

2004-2012 Αλληλογραφία (EL)
2004-2012 Correspondence (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.