Η ΟΝΕ 10 χρόνια μετά: Ο κίνδυνος δύο ταχυτήτων και η Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

Η ΟΝΕ 10 χρόνια μετά: Ο κίνδυνος δύο ταχυτήτων και η Ελλάδα (EL)

Χριστοδουλάκης, Νίκος (EL)
Christodoulakis, Nikos (EN)

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις
Παρουσίαση

Πολιτική ζωή (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Ξένη επένδυση (EL)
Φορολογία (EL)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (EL)
Ανταγωνισμός (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Economics (EN)
Competition (EN)
Regional policy (EN)
Finance (EN)
Monetary policy (EN)
Politics (EN)
Foreign investment (EN)
Budget policy (EN)
Tax system (EN)
Economic development (EN)
Gross domestic product (EN)
Economic and Monetary Union (EN)


Ελληνική γλώσσα

2008-06

A1S6_OikDhmPol_F1Τ18

2006-2009 Οικονομική/ Δημοσιονομική πολιτική (EL)
2006-2009 Economic/ Financial policy (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.