Ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Γεωργία και σε άλλους τομείς: Μέτρα άμεσης αντιμετώπισης & καταβολή αποζημιώσεων για την ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών και πολιτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)

Ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία στη Γεωργία και σε άλλους τομείς: Μέτρα άμεσης αντιμετώπισης & καταβολή αποζημιώσεων για την ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών και πολιτών (EL)

Αργύρης, Ευάγγελος (EL)
Argyris, Evangelos (EN)

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις
Παρουσίαση

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (EL)
Αποζημίωση (EL)
Δίκαιο (EL)
Περιβάλλον (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Οικονομικός τομέας (EL)
Φυτική παραγωγή (EL)
Πολιτικά κόμματα (EL)
Ζωική παραγωγή (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Υποβάθμιση του περιβάλλοντος (EL)
Οικονομική υποστήριξη (EL)
Αστικό δίκαιο (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Law (EN)
Crop production (EN)
Civil law (EN)
Degradation of the environment (EN)
Economic support (EN)
Economic sector (EN)
Environment (EN)
Politics (EN)
Animal production (EN)
Hellenic Organization of Agricultural Insurances (EN)
Political parties (EN)
Damages (EN)


Ελληνική γλώσσα

2004-02

A1S5_OikPolXartSygl_F5T5

2003-2004 Οικονομική πολιτική- Χάρτα σύγκλισης (EL)
2003-2004 Economic policy- Convergence chart (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.