δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)

The Need for Structural Reforms in Greece (EN)

Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Hardouvelis, Gikas (EN)

Greece's Structural Economic Reforms: A Faster Pace towards Stabilization and Development (13 Οκτ. 2008 : British Hellenic Chamber of Commerece Conference)

Προβολές και μαγνητοσκοπήσεις
Παρουσίαση

Έλλειμμα (EL)
Αγαθά και υπηρεσίες (EL)
Τράπεζα της Ελλάδος (EL)
Δημόσιο χρέος (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Συναλλαγματική πολιτική (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Ιδιωτικοποίηση (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Πληθωρισμός (EL)
ΟΟΣΑ (EL)
Παραγωγικότητα (EL)
Ιδιωτική επιχείρηση (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Διεθνής διένεξη (EL)
Αναθεώρηση νόμου (EL)
Οικονομική ύφεση (EL)
Διεθνής αγορά (EL)
Δημόσια επιχείρηση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Διεθνής πολιτική (EL)
Διεθνής οικονομία (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική κατάσταση (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Οικονομικός τομέας (EL)
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (EL)
Οικονομική σταθεροποίηση (EL)
Νομοθετική διαδικασία (EL)
Ανεργία (EL)
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Amendment of a law (EN)
Economic stabilisation (EN)
Public debt (EN)
Bank of Greece (EN)
Legislative procedure (EN)
International relations (EN)
World economy (EN)
Business and competition (EN)
Economic policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
International conflict (EN)
Gross domestic product (EN)
International affairs (EN)
Public sector (EN)
Trade (EN)
OECD (EN)
Inflation (EN)
Exchange policy (EN)
Employment and working conditions (EN)
International market (EN)
Private sector (EN)
Economic recession (EN)
Public expenditure (EN)
Economics (EN)
Productivity (EN)
Finance (EN)
Loss (EN)
Economic situation (EN)
Goods and services (EN)
International Monetary Fund (EN)
Unemployment (EN)
Economic development (EN)
Privatisation (EN)
European Union (EN)
Economic sector (EN)
Politics (EN)


Αγγλική γλώσσα

2008-10-13

A1S6_OikYfe_F1Τ36

2008-2012 Οικονομική ύφεση (EL)
2008-2012 Economic recession (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.