Νόμος υπ' αριθ. 2522 : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1997 (EL)
Νόμος υπ' αριθ. 2522 : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. (EL)

Εθνικό Τυπογραφείο (EL)
National Printing House (EN)

Υπογράφων: Λαλιώτης, Κώστας (EL)
Υπογράφων: Παπανδρέου, Γιώργος Α. (EL)
Υπογράφων: Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Υπογράφων: Παπανδρέου, Βάσω (EL)
Υπογράφων: Παπαντωνίου, Γιάννος (EL)
Υπογράφων: Γιαννόπουλος, Ευάγγελος (EL)
Signer: Papandreou, George A. (EN)
Signer: Papantoniou, Yiannos (EN)
Signer: Yannopoulos, Evangelos (EN)
Signer: Papandreou, Vaso (EN)
Signer: Laliotis, Kostas (EN)
Signer: Stephanopoulos, Konstantinos (EN)

Εφημερίδα
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Νόμος (EL)
Δημόσιες συμβάσεις (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Δίκαιο (EL)
Βιομηχανία (EL)
Industry (EN)
Trade (EN)
Law (EN)
Legal rule (EN)
Public contract (EN)
Public works (EN)


Ελληνική γλώσσα

2003-02-04
1997-09-08
1997-09-04

A1S5_ArthLogOmiYli_F1Τ7

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ.178 : τεύχ.1
1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες- Υλικό (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures- Material (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.