"Όπως τόνισε ο κ. Σημίτης σε άμεση εφαρμογή ο νόμος περί συν/σμών - Πρώτα θύματα οι αγρότες: Άμεση προτεραιότητα του Υπ. Γεωργίας η εφαρμογή του νόμου για τους συν/σμούς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
"Όπως τόνισε ο κ. Σημίτης σε άμεση εφαρμογή ο νόμος περί συν/σμών - Πρώτα θύματα οι αγρότες: Άμεση προτεραιότητα του Υπ. Γεωργίας η εφαρμογή του νόμου για τους συν/σμούς

χ.ο. (EL)

Δύο φωτοτυπημένα άρθρα.

Άρθρο
Κείμενο

Εκλογικό αποτέλεσμα
Υπουργείο Γεωργίας
Αγρότης
Γεωργικός συνεταιρισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Κτηματολογική πολιτική
Γεωργικός τομέας
Εισόδημα
αγροτικός τομέας
Γεωργική πολιτική
Πηγή δικαίου
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Αγροτικός τομέας
αγροτική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-06-07


Νέος Αγών Καρδίτσας - Μεσόγειος Κρήτης
1981-1995 Τύπος (EL)
1981-1995 Press (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.