Νομοθετικόν διάταγμα υπ' αριθμόν 1369 περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1973 (EL)
Νομοθετικόν διάταγμα υπ' αριθμόν 1369 περί μετατροπής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως εις Ανώνυμον Τραπεζικήν Εταιρίαν (EL)

Παττακός, Στυλιανός (EL)
Μακαρέζος, Νικόλαος (EL)
Παπαδόπουλος, Γεώργιος (EL)
Pattakos, Stylianos (EN)
Papadopoulos, Georgios (EN)
Makarezos, Nikolaos (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Νομική Ύλη
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Ανώνυμη εταιρεία (EL)
Εταιρικό κεφάλαιο (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Διοικητική αρμοδιότητα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Share capital (EN)
Administrative powers (EN)
Finance (EN)
Business and competition (EN)
Politics (EN)
Public limited company (EN)


Ελληνική γλώσσα

1973-03-29

A1S4_BioShm_F3T22

ΦΕΚ. Τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 72
1993-1995 Βιογραφικά σημειώματα (EL)
1993-1995 Curricula vitae (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.