Κοινό Συμβούλιο Βιομηχανίας - Επικοινωνιών για την Κοινωνία της Πληροφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Κοινό Συμβούλιο Βιομηχανίας - Επικοινωνιών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (EL)
Greece. Ministry of Industry, Energy and Technology (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Βιομηχανία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Βιομηχανική ανάπτυξη (EL)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή (EL)
Έρευνα (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)
Τεχνολογία (EL)
Industry (EN)
Economics (EN)
Industrial development (EN)
European Union (EN)
Technology (EN)
Production, technology and research (EN)
Competitiveness (EN)
Business and competition (EN)
Research (EN)
Economic and social cohesion (EN)
Industrial policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994-10-04

A1S4_Ana_F2T120

1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.