Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στο Απόσπασμα του Τροχονόμου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στο Απόσπασμα του Τροχονόμου

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Υπάρχουν δύο αντίγραφα.

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Ηθική της πολιτικής ζωής
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική για την υγεία
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Πολιτική ζωή
Γεωργικό προϊόν
Πολιτικά κόμματα
Παιδεία
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Μέσο επικοινωνίας

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991-09-10


1986-1992 Πολιτικές διαδικασίες- Κείμενα/ Ενημερώσεις (EL)
1986-1992 Political procedures- Texts/ Briefings (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.