δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Μπορεί ο Σοσιαλισμός;

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ανδρέας Παπανδρέου (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
καπιταλισμός
Οικονομική ζωή
Σοσιαλισμός
Οικονομία της αγοράς

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987-10-25

A1S1-4_PolKomSos_F1T3

Το Βήμα, σ.6
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.