Οι σημερινές τάσεις στην οικονομική και τις άλλες κοινωνικές επιστήμες : Η οικονομική επιστήμη : Η μαρξιστική και η μαρζιναλιστική σχολή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1980 (EL)
Οι σημερινές τάσεις στην οικονομική και τις άλλες κοινωνικές επιστήμες : Η οικονομική επιστήμη : Η μαρξιστική και η μαρζιναλιστική σχολή

Kowalik, Tadeusz (1926-2012) (EL)
Sachs, I. (EL)
Lange, O. (EL)
Brus, W. (EL)

Σχολιαστής γραπτού κειμένου: Παπασπηλιόπουλος, Σπήλιος (EL)
Μεταφραστής: Κυριακοπούλου, Φλωρίκα (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Επιστήμες
μαρτζιναλισμός
Κοινωνικές επιστήμες
Οικονομική επιστήμη
Μαρξισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1980-05-01

A1S1-4_PolKomSos_F1T49

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, σ.16-18
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.