Ενημερωτικό δελτίο για τις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)

Ενημερωτικό δελτίο για τις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις (EL)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (EL)
National and Kapodistrian University of Athens. Institute of European Integration and Policy (EN)

Συνθέτης περιεχομένου: Γιαννακοπούλου, Φανή (EL)
Συνθέτης περιεχομένου: Αλεξανδροπούλου, Αλεξία (EL)
Συνθέτης περιεχομένου: Ιωακειμίδης, Παναγιώτης Κ. (EL)
Εκδότης: Ιωακειμίδης, Παναγιώτης Κ. (EL)
Συνθέτης περιεχομένου: Βαλλιανάτου, Άννα (EL)
Συνθέτης περιεχομένου: Ματσούκα, Κλεοπάτρα (EL)
Συνθέτης περιεχομένου: Μαράτση, Γιορίνα (EL)
Compiler: Giannakopoulou, Fani (EN)
Compiler: Vallianatou, Anna (EN)
Compiler: Ioakeimidis, Panagiotis K. (EN)
Compiler: Alejandropoulou, Alexia (EN)
Publisher: Ioakeimidis, Panagiotis K. (EN)
Compiler: Matsouka, Kleopatra (EN)
Compiler: Maratsi, Giorina (EN)

Περιοδική Έκδοση
Κείμενο

Οικονομική μεταρρύθμιση (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EL)
Γεωγραφία (EL)
Δίκαιο (EL)
Σύμφωνο σταθερότητας (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Επιστημονική έρευνα (EL)
Τύπος (EL)
Τραπεζικό σύστημα (EL)
Βιομηχανική παραγωγή (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Οικονομική κατάσταση (EL)
Ενέργεια (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Διεθνείς Οργανισμοί (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Μη Κυβερνητική Οργάνωση (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Ενεργειακή πολιτική της ΕΕ (EL)
Δικαιώματα του ανθρώπου (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Industrial production (EN)
Law (EN)
Non-governmental organisation (EN)
Finance (EN)
International relations (EN)
Production, technology and research (EN)
Economic situation (EN)
Banking system (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Human rights (EN)
Economic reform (EN)
International organisations (EN)
Energy (EN)
European Union (EN)
Scientific research (EN)
Foreign policy (EN)
Stability pact (EN)
EU Council Presidency (EN)
Press (EN)
EU energy policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

2010-01

A1S6_OikYfe_F11T2

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής. Τευχ. 58
2008-2012 Οικονομική ύφεση (EL)
2008-2012 Economic recession (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.