Γενικές προγραμματικές αρχές

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Document (EN)

1946 (EN)
Γενικές προγραμματικές αρχές

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (EL)

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά
Επικοινωνία και μόρφωση
Γεωργική οικονομία
δικαιοσύνη
Κοινωνική ασφάλιση
προστασία των εργατών
αγροτική οικονομία
Δημοκρατία
Σοσιαλισμός
Πολιτική ζωή
ανοικοδόμηση
Εξωτερική πολιτική
Παιδεία
δημογραφικό πρόβλημα
Διεθνείς σχέσεις
Κλήρος
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
κοινωνική πρόνοια
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1946-03

A1S1-4_PolKomSos_F1T76

Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, αρ.1
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)